Auteur archieven: ciara71a39436

Bestuurslagen Per Land in Europa

Indien de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker vestigingen heeft in meerdere lidstaten, of indien een significant aantal betrokkenen in meer dan één lidstaat waarschijnlijk wezenlijke gevolgen ondervindt van de verwer­ kingsactiviteiten, [Redirect-302] heeft van elk van die lidstaten één toezichthoudende autoriteit het recht om aan de gezamenlijke werkzaamheden deel te nemen. Here is more in regards […]

Wij maken gebruik van cookies. Indien u verder gaat op deze website, gaat u daarmee akkoord.